Trong niềm vui, niềm hân hoan đón chào xuân mới, Xuân Giáp Ngọ 2014. Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Thao gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, nhân viên đã và đang làm việc tại Công ty cổ phần xi măng Sông Thao
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Vốn đã bế tắc trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất thép và xi măng càng thêm khó trong tháng 7 Âm lịch, do nhiều người dân và cả doanh nghiệp đều tạm dừng xây dựng, sửa chữa nhà cửa trong “tháng ngâu” này.