Được sự nhất trí của Ban Lãnh đạo Công ty, chiều ngày 24/12/2013 BCH Công đoàn và BCH Đoàn thanh niên tổ chức lễ khai mạc Hội thao CBCNV Công ty cổ phần xi măng Sông Thao nhân dịp chào mừng 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2013)
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Ngày nay việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một bươc đi chiến lược tất yếu và cũng là con đường mà tất cả các nước muốn xây dựng một nền kinh tế công nghiệp hiện đại đều phải hướng tới.