Vừa qua Công đoàn Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị đã phối hợp cùng công đoàn Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tổ chức chương trình “Trao quà tết cho cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn” tại Công ty cổ phần xi măng Sông Thao
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Vốn đã bế tắc trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất thép và xi măng càng thêm khó trong tháng 7 Âm lịch, do nhiều người dân và cả doanh nghiệp đều tạm dừng xây dựng, sửa chữa nhà cửa trong “tháng ngâu” này.