Thực hiện chương trình công tác, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016, BCH Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức Giải bóng đá Xi măng Sông Thao mở rộng năm 2016.
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Vốn đã bế tắc trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất thép và xi măng càng thêm khó trong tháng 7 Âm lịch, do nhiều người dân và cả doanh nghiệp đều tạm dừng xây dựng, sửa chữa nhà cửa trong “tháng ngâu” này.